Downloads » » Äventyr: Stillhetens styrka
Äventyr: Stillhetens styrka

En åldring sitter försjunken i djup meditation. Men hen är inte rofylld, utan plågad – för hen kämpar mot en över­naturlig infektion som hemsöker trakten. Kan rollperson­erna rädda åldringen och laga sprickan mellan världarna?

En äventyrsfolder till Vindsjäl, författad av Martin Ackerfors.