Bandfolder till Vindsjäl, i gråskala. Version 1.2.