Nedladdningar » » Fornsaga
Fornsaga

Ett traditionellt bordsrollspel i modern tappning, som utspelar sig i fornnordisk järnålder. Tillsammans utforskar spelgruppen vilka rollpersonerna är, deras öden och relationer, men också en värld som ännu inte kuvats av människan. Spelarnas uppgift är att frambringa trovärdiga och intressanta rollpersoner som berättelsen kan kretsa kring. Spelledarens uppgift är att visa för spelarna att deras handlingar och val alltid får konsekvenser för berättelsen.

Innehåll: Fornsaga, rollformulär, resursblad, snabbstart-regler, snabbstart-arketyper, resursblad, och errata.