Products » Fornsaga [SWE]

Ett dramatiskt bordsrollspel i fornnordisk järnålder

Fornnordisk järnålder – sagornas tid. I forntiden är sagorna levande så som oss människor av kött och blod. Ständigt vandrar de från gammal till ung, från när till fjärran, och deras egentliga ursprung faller snabbt i glömska. Välkommen till en tid där sagan förevigar människan liksom människan förevigar sagan – nästan som om det vore en pakt med uråldriga andar.

Illustration: Dag Frognes

Fornsaga är ett bordsrollspel som handlar om människoöden. Rollpersonerna är spelets viktigaste beståndsdel och tillika berättelsens huvudpersoner. Genom att låta berättelsen formas av spelarnas intressen och färgas av rollpersonernas personlighetsdrag skapas helt originella sagor som verkligen kretsar kring rollpersonerna och vilka de är. På så vis genomsyras också spelet av mänskliga teman och frågeställningar.

Tillsammans utforskar spelgruppen vilka rollpersonerna är, deras öden, deras relationer men också en värld som ännu inte kuvats av människan. Spelarnas uppgift är att frambringa trovärdiga och intressanta rollpersoner som berättelsen kan kretsa kring. Spelledarens uppgift är att visa för spelarna att deras handlingar och val alltid får konsekvenser för berättelsen.

Regler

Regelsystemet har influenser från många olika rollspel, både traditionella spel och modernare independentspel. De största inspirationskällorna har varit Nemesis, World of Darkness, Hillfolk, Fate Core System, Dungeon World, Sagas of the Icelanders och Drakar och Demoner.

Tärningssystemet använder tärningspooler med tiosidiga tärningar och istället för att se ifall tärningarnas valör överstiger ett visst värde, letar man efter par i utfallet. Fördelarna med systemet är bl a

  • att spelledaren inte måste hitta på svårighetsgrader för varje tärningsslag eftersom tärningspoolerna sätter svårighetsgraden för sig själva.
  • att det går snabbt från det att ett tärningsslag initieras tills det att man slagit tärning och spelledaren berättar vilken följd tärningsutfallet fick i berättelsen.
  • att strider fortlöper raskt och följer en metod som tillåter viss strategisk planering trots att det endast görs ett tärningsslag per rollperson varje stridsrunda.

Utöver det grundläggande resolveringssystemet och stridssystemet finns även möjlighet att utöka spelet med metoder för att hantera: Hantverk, gårdsarbete, ekonomi, mental hälsa, kartor, geografiskt utforskande, varelser och trolldom.

De isländska sagorna

Det finns många sagor från forntiden men i det här rollspelet är det framförallt formen hos de isländska släktsagorna som är förebilden. Man behöver inte ha läst särskilt många av dem för att se ett mönster i berättelsestrukturen, och det är precis det här mönstret som gör dem särskilt lämpliga som förebilder för rollspel.

De isländska sagorna skulle lika gärna kunna vara krönikor skrivna utifrån rollspelsmöten. De är exemplariska på det sätt de fokuserar på interaktionen mellan rollfigurerna och att handlingen till största del drivs av rollfigurerna själva. Det är oftare regel än undantag att de konflikter som uppstår gör så helt till följd av rollfigurernas egna handlingar. Sällan skapas dramat av externa element.

Illustration: Dag Frognes

En annan aspekt av sagorna som lämpar sig väl för rollspel är att de i princip saknar sensmoral. Det går inte alltid dåligt för de som förtjänar det och det är inte alltid som ”de goda” segrar i slutändan. När det kommer till just kampen mellan gott och ont finns ytterligare ett drag hos sagorna som passar utmärkt för den här typen av rollspel: Distinktionen mellan gott och ont är fullkomligt utsuddad. Rollfigurerna har dåliga sidor likväl som goda och det läggs ingen värdering i skildringen av deras handlingar.

Actual plays

Rollspelsfika. Avsnitt 1. Avsnitt 2. Avsnitt 3.

Release: 2017
Author: Peter Malmberg
Language: Svenska
IN STORE
DOWNLOADS