Produkter » Skrômt

Ett skräckrollspel om relationer och folktro

I dagens moderna samhälle har vi så gott som förkastat idén om det övernaturliga. Att tro på spöken och monster tillhör barndomen och vidskeplighet är i mångt och mycket förpassat till historien. En gång i tiden trodde folk på tomtar och troll – men då visste man ju inte bättre. Okunskap förklarades med magi och underliga varelser i skog och mark.

I dag är vi upplysta. Med teknikens och vetenskapens hjälp har vi utforskat universum och lärt oss hur världen verkligen fungerar. Tiden för sagor och myter är förbi; alla de berättelser dina far- och morföräldrar berättade för dig när du var liten var bara påhitt. Bortförklaringar för fenomen man inte förstod. Eller…?

Illustration: Henrik Rosenborg

SKRÔMT är ett skräckrollspel med stort fokus på relationer och drama. Det utspelar sig i ett nutida Sverige – där väsen från nordisk folktro rör sig i skogens mörker och i civilisationens skuggor.

“Skrômt” (uttalas “skrömt”) är ett gammalt ord med bred innebörd. Det kan bland annat betyda “oknytt”, “övernaturligt”, “trolltyg”, “spöken” eller “skrock”. Andra varianter på ordet är “skrömta” eller “skrymt”.

Skräcken i SKRÔMT baseras å ena sidan på de väsen som utgör basen för den nordiska folktron – troll, näckar, häxor, mylingar, draugar, varulvar och många fler. Varelserna grundar sig i beskrivningar från lokala sägner snarare än de versioner vi känner igen från filmer och serier från Hollywood. 

Den andra sidan av skräcken är den personliga – människans vansinne och brutna psyke när hen ställs inför övernaturligheter och andra fasor. Rollpersonerna gräver sig djupare ner i vansinnet ju mer de lär sig om en värld de tidigare inte varit medvetna om.

SKRÔMT står rollpersonerna i fokus. Metoder och teorier från film och litteratur har anpassats för en rollspelskontext, vilket ger en grund för att skapa mänskliga rollpersoner med intressant karaktärsutveckling.

Illustration: Henrik Rosenborg

Actual plays

Svartviken Rollspelspodd. Markysst, med spelets skapare. Blodets gåva, med spelets skapare.

Rollspelsfika. Actual play med spelets skapare. Avsnitt 0. Avsnitt 1. Avsnitt 2.

 

Illustration: Henrik Rosenborg

Release: 2020
Author: Kristoffer Warnberg
Language: Svenska
I BUTIK
NEDLADDNINGAR