Nedladdningar » » Rekommendationer för rollspelsregler
Rekommendationer för rollspelsregler

En sammanställning av vetenskapliga studier, formulerade som riktlinjer som hjälper dig att formulera rollspelsregler tydligt och användarvänligt.