Spel » Skrômt

Skräckrollspel i ett Sverige där varelser och väsen från nordisk folktro existerar

I dagens moderna samhälle har vi så gott som förkastat idén om det övernaturliga. Att tro på spöken och monster tillhör barndomen och vidskeplighet är förpassad till historien. En gång i tiden trodde människor på tomtar och troll. Men då visste man inte bättre. Det man inte förstod förklarades med magi och underliga varelser i skog och mark.

I dag är vi upplysta. Med teknikens och vetenskapens hjälp har vi utforskat universum och lärt oss hur världen verkligen fungerar. Tiden för sagor och myter är förbi, och alla de berättelser dina far– och morföräldrar berättade för dig när du var liten var bara påhitt. Bortförklaringar för fenomen man inte förstod. Eller?

Illustration: Henrik Rosenborg

Skrômt är ett rollspel som utspelar sig i ett Sverige där väsen från nordisk folktro existerar. De håller sig oftast undan från mänskliga ögon och den stora majoriteten av människorna lever sina liv helt utan vetskap att något övernaturligt existerar. Men för de få som möter dem kan hela livet ställas på ända på ett ögonblick. När du väl fått förmågan att se vad som döljer sig där ute kan aldrig återvända till ett liv utan den kunskapen.

Rollpersoner i Skrômt kan vara allt från vanliga människor ovetandes om allt magiskt som råkar ut för övernaturligheter för första gången till vad som i sammanhanget kan ses som rutinerade undersökare av det övernaturliga.

Regler

Regelsystemet i Skrômt är enkelt att ta till sig och använda. Ett av målen med reglerna är att de ska finnas där när gruppen behöver stöd, men aldrig kännas påträngande.

När rollpersonerna vill göra något som spelledaren anser behöver ett tärningsslag används färdigheter. Varje färdighet är kopplad till ett attribut. Tärningsslaget görs med en tärningspöl bestående av tiosidiga tärningar – lika många som värdet i färdigheten. Varje tärning som slår på eller under attributets värde räknas som en framgång. Ju fler framgångar desto bättre resultat.

Rollpersonerna har utöver färdigheter också ett antal kunskapsområden. Kunskapsområdena används för att tolka information i världen – ju högre nivå i ett kunskapsområde en rollperson har desto mer information får hen. Det krävs alltså inget tärningsslag för att använda ett kunskapsområde.

Illustration: Henrik Rosenborg

Skrômt innehåller också regelstöd för bland annat:

  • Strid och fysiska skador.
  • Vansinne, skräck och mentala trauman.
  • Sejd och magi, samt magiska förmågor.
  • Kontakter till rollpersonerna, både strategiska och emotionella.
  • Hjälpmedel för att förstå sin rollpersons rädslor, övertygelser, med mera.

Actual plays

Svartviken Rollspelspodd. Blodets gåva, med spelets skapare. 

Rollspelsfika. Actual play med spelets skapare. Avsnitt 0. Avsnitt 1. Avsnitt 2.

Release: Vinter 2019
Författare: Kristoffer Warnberg
Språk: Svenska
Facebook: @skromtRPG