Spel » Skrômt

Skräckrollspel i ett Sverige där varelser och väsen från nordisk folktro existerar

I dagens moderna samhälle har vi så gott som förkastat idén om det övernaturliga. Att tro på spöken och monster tillhör barndomen och vidskeplighet är i mångt och mycket förpassad till historien. En gång i tiden trodde människor på tomtar och troll – men då visste man ju inte bättre. Okunskap förklarades med magi och underliga varelser i skog och mark.

I dag är vi upplysta. Med teknikens och vetenskapens hjälp har vi utforskat universum och lärt oss hur världen verkligen fungerar. Tiden för sagor och myter är förbi, och alla de berättelser dina far- och morföräldrar berättade för dig när du var liten var bara påhitt. Bortförklaringar för fenomen man inte förstod. Eller…?

Illustration: Henrik Rosenborg

Skrômt är ett rollspel som utspelar sig i ett nutida Sverige där varelser och väsen från nordisk folktro existerar. De håller sig oftast undan från mänskliga ögon och de flesta människor lever sina liv helt utan vetskap om deras existens. Men för dem som möter dessa väsen ställs hela världen på ända – när du sett vad som döljer sig där ute kan du aldrig återvända till ditt gamla liv.

I Skrômt ligger fokus på skräck och drama. Rollpersonernas relationer och utveckling får ta stor plats och är minst lika viktigt som skräckelementen. Rollpersonerna är oftast vanliga människor som hamnar i ovanliga situationer, snarare än undersökare av det övernaturliga. Skräcken är personlig och hotar rollpersonernas vardag och det de håller kärt. I Skrômt kämpar du inte för att rädda världen – du kämpar för att rädda dem du älskar.

Illustration: Henrik Rosenborg

Actual plays

Svartviken Rollspelspodd. Blodets gåva, med spelets skapare.

Rollspelsfika. Actual play med spelets skapare. Avsnitt 0. Avsnitt 1. Avsnitt 2.

Release: Vår 2020
Författare: Kristoffer Warnberg
Språk: Svenska
Facebook: @skromtRPG
PRODUKTER
GRATISMATERIAL