En kortleksbaserad generator för att ta fram koncept för rollpersoner.